Contact Made in Mallorca

Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Plaça de Son Castelló, 1
07009 Palma de Mallorca
+34 971 17 76 01